Blog Post

Efikasnost i isplativost

Uspešno suzbijanje korova u kukuruzu podrazumeva pravilnu primenu agrotehničkih i hemijskih mera. Kukuruz je posebno osetljiv na konkurenciju korova u najosetljivijim, ranim fazama razvića. Preparati treba da su efikasni ali i ekonomski isplativi.   Opširnije o preparatima za suzbijanje korova u kukuruzu pogledajte u emisiji…

Pročitaj više

Udruživanjem do kvaliteta

Propast zadruga u Arilju uzrokovala je potrebu voćara za udruživanjem. Sa ciljem da se olakšaju proizvodnja  i plasman od marta ove godine osnovano je udruženje „Eko voće“. Predsednik udruženja, Božo Joković kaže da članovi imaju jasne ciljeve koje žele da ostvare u narednom periodu.   Više o udruženju "Eko voće" pogledajte u emisiji…   Božo […]

Pročitaj više

Precvetavanje šljive

Šljiva se tretnutno nalazi u fenofazi "precvetavanja" kada je potrebno zaštiti je od određenih bolesti i štetočina.   O zaštiti šljive opširnije pogledajte u emisiji…  

Pročitaj više

Kalemljenje unosan posao

Dragoje Savić iz selaTrbunja se porodično već godinama uspešno bavi kalemarstvom. Zahvaljujući  dugogodišnjoj proizvodnji i iskustvu, njegovo ime je prepoznatljivo na tržištu. Zbog toga ni poslednjih godina, koje su lošije za prodaju, nema problema sa plasmanom.   Opširnije o kalemarstvu pogledajte u emisiji…   Dragoje Savić, kalemar iz sela Trbunje, opština Blace

Pročitaj više

Borovnice lek protiv siromaštva

Nerazvijeno Trgovište pogodno je za gajenje šumskih plodova i proizvodnju organske hrane. Opština je poljoprivrednicima podelila deset hiljada sadnica borovnice i uložila u sisteme za navodnjavanje.   Detaljnije o stanju u Trgovištu pogledajte u emisiji…

Pročitaj više