Efikasnost i isplativost

Uspešno suzbijanje korova u kukuruzu podrazumeva pravilnu primenu agrotehničkih i hemijskih mera. Kukuruz je posebno osetljiv na konkurenciju korova u najosetljivijim, ranim fazama razvića. Preparati treba da su efikasni ali i ekonomski isplativi.

 

Opširnije o preparatima za suzbijanje korova u kukuruzu pogledajte u emisiji…

Čitajte još: