Priprema zemljišta pred setvu kukuruza

Tvrda posteljica omogućava dobar kontakt semena i zemljišne vlage, a rastresiti sloj lak prolazak klijanca do površine zemljišta. U ovakvim uslovima sa povoljnom temperaturom zemljišta postiže se brzo i kvalitetno klijanje i nicanje kukuruza. Što je ujednačenija dubina predsetvene pripreme to je ujednačenija i dubina setve. Prvi prohod predsetvene pripreme potrebno je obaviti što ranije u proleće kako bi se zatvorila brazda i sačuvala zimska vlaga. Tada, mehaničkim delovanjem oruđa, dolazi i do uništavanja jednog dela ranih korovskih vrsta.
 
 
Broj prohoda je jedan od vrlo važnih momenata u predsetvenoj pripremi. Što manji broj prohoda u pripremi omogućava čuvanje površinskog sloja zemljišta od preteranog sabijanja.  Međutim, to ne znači da, zarad manjeg broja prohoda, treba ići na uštrb kvaliteta pripreme parcele. Ukoliko je osnovna obrada obavljena kvalitetno i u optimalnom roku, dovoljan je manji broj prohoda kako bi smo dobili kvalitetan setveni sloj.
 
 

Predsetvenu pripremu zemljišta obavljamo na dubini do 10 cm i obično se urade dva do tri prohoda, što u velikoj meri, zavisi od količine vlage u zemljištu i tempereture. Idealno je da se tokom zime smenjuju periodi smrzavanja i otpuštanja površinskog sloja zemljišta i dobijanja što sitnije strukture. Način i vrsta đubriva koje se koriste za kukuruz  utiču na pravilno određivanje vremena đubrenja radi što manjeg broja prohoda u predsetvenoj pripremi, a u zavisnosti od toga da li zatvaramo  brazdu ili je reč o zadnjem prohodu pred setvu.  

Čitajte još: