Japanski model poslovanja

Japanski stručnjak će savetovati kompanije i raditi na strategiji razvoja u oblasti prehrambene industrije u Vojvodini. Vojvođanski investicioni fond (VIP), koji je obezbedio ovu donaciju u saradnji sa japanskom agencijom za međunarodni razvoj, želi da pomogne našim preduzećima da se probiju na japansko tržište. 

 

 

Detaljniji izveštaj o budućoj poseti japanskog stručnjaka Vojvodini pogledajte u emisiji…

 

 

Aleksandar Stojkov, direktor VIP Fonda

 

Čitajte još: