Rok 15. novembar


Voćarstvo Izvor: Poljosfera 14.11.2016.
Rok 15. novembar

Upisom u Vinogradarski registar obaveze vinogradara ne prestaju. Naime, proizvođači grožđa su dužni da svake godine posle berbe, a najkasnije do 15. novembra, Ministarstvu poljoprivrede prijave promene podataka o godišnjoj proizvodnji grožđa. Prinos grožđa se prijavljuje na obrascu VV1 tako što se popuni Sekcija 1- opšti podaci o poljoprivredniku i Sekcija 3 gde se upisuje prinos za prijavljene parcele. Zahtev se šalje u Centar za vinogradarstvo i vinarstvo u Nišu.

 

 

 

 

Celu vest možete pogledati ovde...