Od uslova na farmi zavisi kvalitet mleka


Stočarstvo Izvor: Agro dan 28.06.2019.
Od uslova na farmi zavisi kvalitet mleka

Starost članova seoskih domaćinstva u Srbiji otežava obradu zemlje i držanje stoke, pa se i broj mlečnih grla smanjuje. Sa tri ili četiri krave po domaćinstvu, zarada od predaje mleka je simbolična, a zbog mikrobioloških analiza, mlekare izbegavaju otkup od malih proizvođača. Ipak, postoje i farme koje su  izuzetak i  mogu poslužiti kao  primer uspešnog rada.

 

Celu vest možete pogledati ovde...

 

 

Predrag Janković, savetnik za stočarstvo,  PSSS Niš           

 

 

Srba Trifunović, stočar  iz sela Lužane