Najveće površine pod kukuruzom


Ratarstvo Izvor: Danas 14.04.2015.
Najveće površine pod kukuruzom

Zbog vlažnih njiva zrenjeninski ratari tek bi trebalo da započnu prolećnu setvu, u kojoj je planirano da najveće površine budu zasejane kukuruzom. Prema podacima Udruženja za poljoprivredu Privredne komore Zrenjanin, planirano je da se kukuruz poseje na 94 hiljade hektara, suncokret na 40 hiljada hektara, soja na deset hiljada hektara, dok je pšenica posejana na 50 hiljada hektara.

 

Za više informacija kliknite ovde.