Zadružni Savez Vojvodine - demant vesti


Ostale teme Izvor: Zadružni Savez Vojvodine 24.03.2017.
Zadružni Savez Vojvodine - demant vesti

 

Povodom vesti pod nazivom „Imaju i podršku evropskih asocijacija“, koja je objavljena 23. marta na portalu Agro dan, Zadružni savez Vojvodine demantovao je da je prihvatanjem inicijative za imenovanje člana za učešće u Upravnom odboru SAOS-a, iskazao stav da zastupa i podržava ideju za formiranje Poljoprivredno-šumske komore Srbije.

Zadružni savez Vojvodine je u celini demantovao izjavu Nenada Manića, predsednika Inicijativnog odbora za osnivanje ove komore, jer je, kako su naveli, data bez konsultacija i saglasnosti Zadružnog saveza.

Iz ove organizacije su saopštili da su povukli predlog za imenovanje člana Inicijativnog odbora za formiranje Saveza agrarnih organizacija Srbije, kao i da Zadružni savez Vojvodine neće učestvovati u budućem radu Inicijativnog odbora SAOS-a.