„Na selu mora da raste mladost“


Ostale teme Izvor: Agro smart 04.01.2017.
„Na selu mora da raste mladost“

Povezanost obaveznog, celoživotnog obrazovanja, regulative, državne podrške i podrške finansijskog sektora su u uskoj vezi sa razvojem preduzetništva svih mladih, tako i preduzetništva mladih u ruralnim sredinama. Imajući to u vidu, jasno je da u Srbiji ne postoji model podrške za mlade preduzetnike, nego samo sporadične aktivnosti, zaključeno je u istraživanju koje je u okviru projekta „Na selu mora da raste mladost“ sproveo Info centar za ruralni razvoj Agrosmart. Istraživanje koje je u sklopu projekta finansiralo Ministarstvo kulture i informisanja obavljeno je na uzorku od 300 učenika selektovanih u tri srednje škole u Banatu, s ciljem da se analiziraju preduzetničke težnje učenika srednjih stručnih škola i daju preporuke za prevazilaženje problema.

 

 

 

 

Celu vest možete ovde pogledati...