„Zlatna biserka“

„Zlatna biserka“ ime je jedne od najboljih domaćih rakija. Proizvodi je u Milićevom Selu ariljska firma „Metalfleks“. Od prve prezentacije 2003. godine do sada, osvojila je brojne medalje. Od Instituta u Frankfurtu na Majni dobili su sertifikat, ali i priznanje da bolje rakije sa prostora bivše Jugoslavije nije bilo od 1945. godine. 

 

Više informacija potražite u emisiji… 

 

 

Nenad Stevanović, Milićevo selo

Čitajte još: