Žilogriz

Iako poznata štetočina koja napada koren i stablo voćnih kultura, žilogriz je do pre nekoliko godina bio skoro neprimetno zastupljen u voćnjacima na jugu Srbije. Prošla, a naročito ova godina okrenula je priču u drugom pravcu pa je ova štetočina oštetila voćnjake za oko 15 odsto.

 

Poslednje dve godine su bile izuzetno sušne a to je odgovaralo ovoj štetočini koja se u takvim uslovima veoma razmnožila. Žilogriz je kod nas stigao sa Mediterana i do sada su registrovane dve vrste. Štetu je u voćnjacima pravio i majski gundelj, ali u mnogo manjoj meri. Ukoliko se ne spreči, larva ulazi u zonu korenovg vrata i pojede korenov sistem  nakon čega dolazi do sušenja voćke.

 

Više o ovome pogledajte u emisiji…

Čitajte još: