Zaštita jagode

Od brojnih bolesti koje napadaju jagodu, najčešće su virusna oboljenja, siva i crvena pegavost lišća, siva trulež plodova i truljenje jagode, dok od štetočina, najveće probleme u jagodnjaku prave  jagodin cvetojed, bela štitasta vaš, gundelj i miševi.

 

Za više informacija kliknite ovde.

 

 

Čitajte još: