Za 50 godina u Srbiji izgubljeno 300 hiljada oranica

Petog decembra obeležen je Svetski dan zemljišta, podsećajući na značaj obradivih površina za opstanak čovečanstva. U Vojvodini, preovlađuju černozem i ritska crnica, nekada sa više od 5% humusa, dok je danas taj procenat ispod 3%, što je u velikoj meri posledica ljudskog uticaja.

Čitajte još: