VREME JE DA SE ISPRAVE LENIJE

Dugo se mislilo da je uzoravanje letnjih puteva (lenija) pored glavnih kaldrma jedino uzurpiranje i nelegalno uzimanje nečijeg poseda. Državnog ili privatnog – sve jedno. Nedavno se došlo do zapanjujućih podataka, jer je preciznim premerom zemljišta u žabaljskom ataru ustanovljeno da ima velikih odstupanja od trase gde treba da ide lenija od onog kakvo je sada stanje na terenu.

 

‘Komšije’ tako ne znaju da im je prvi sused odoravajući deo po deo formirajući novi pravac lenije značajno ušao u posed.  Iz tog razloga je ovih dana počela akcija ‘vraćanja lenija’ na regularne pravce, tako da je teška mehanizacija počela sa postavljanjem novih karova (betonskih stubova) koji će ispraviti dugogodišnju zabludu. Ovaj skup posao se finansira iz sredstava prikupljenih od izdavanja zemlje u zakup, tako da  opštinski budžet nema ništa sa tim, pa su tako i zlonanerni komenntari apsolutno izlišni.  Snimajući stanje na terenu, najočigledniji primer je jedna fotografija koja govori o tome gde je sadašnja lenija i koliko je površine godinama uskraćivano nekom poljoprivredniku, a ilustrovana je i površina gde će ići novi atarski put.  Biće napravljena detaljna analiza, a stručne službe u opštini će sačiniti spisak i obavestiti one vlasnike koji godinama trpe štetu zbog odstupanja u korišćenju atarskih puteva.
 

Čitajte još: