Vinogradi rešenje za oživljavanje rudarskih kopova

Privredno društvo za rekultivaciju i ozelenjavanje (RIO) Kostolac počelo je sadjenje vinograda na 15 hektara bivšeg kopa "Drmno" termoelektrane Kostolac, izjavila je danas direktorka tog preduzeća Nataša Savić.

Ona je povodom proslave desetogodišnjice firme RIO Kostolac kazala da se sadjenjem vinograda kultiviše zemljište bivšeg kopa i počinje novi "ekobiznis" RIO Kostolca.

"Vrednost proizvodnje groždja na toj površini će na vrhuncu koji je projektovan za period od 2016. do 2028. godine iznositi više od 200.000 evra godišnje", rekla je Savić.

Ona je istakla da će pretvaranje jalovine, odnosno zemljišta lošeg kvaliteta u zemljište pogodno za poljoprivredu, biti od značaja za ceo kraj.

Savić je podsetila da je od 2004. do prošle godine kompanija RIO sanirala 2.000 hektara zemljišta i pošumila površinu od 66 hektara sa ukupno 82.000 komada sadnica.

Dodala je da RIO već godinama radi na ekološkoj sanaciji pepelišta kopa Ćirikovac u kostolačkom basenu.

Kako je objasnila, taj višegodišnji projekat kopmanije RIO i TE i kopova Kostolac ukljucuje oblaganje površine pepelišta biomasom kako bi se sprečila dalja erozija te deoponije, ali i uzgajanje različitog industrijskog bilja – uljarica, lana, lucerke koji se koriste u industrijskoj spoljnoj proizvodnji.
 

Čitajte još: