Vinograd traži puno angažovanja

Niško područje je ne­kad bilo bo­gato vi­no­gra­di­ma i do­brim vi­nom. Goto­vo je sva­ka do­bro­sto­je­ća po­ro­di­ca ima­la vla­sti­ti vi­no­grad i to je bio tra­jan po­sao za sta­nov­ni­ke ov­da­šnjih se­la. Bra­nje vi­nove loze ni­je pred­sta­vlja­lo sa­mo po­sao, ne­go i sla­vlje. Retki su oni koji su ostali dosledni ovom poslu, a još ređi oni koji žele da investiraju u nove vinograde i prošire delatnost.

 

 

 

 

 

Celu vest možete pogledati ovde…

 

 

 

 

 

Srđan Aleksić, vinogradar iz Niša

 

 

 

Miodrag Bojović, vinogradar, Donji Matejevac

 

 

 

Čitajte još: