Upisivanje u vinogradski registar

Centar  za vinogradarstvo i vinarstvo „Niš” objavilo je poziv proizvođačima vina iz niškog kraja da se upišu u vinogradarski registar, za šta je potrebno prikupiti određenu dokumentaciju.

Na osnovu Pravilnika o vođenju registra, privredna društva i preduzetničke radnje moraju da podnose izvod iz Registra privrednih subjekata. Potreban je i izvod iz katastra nepokretnosti i kopije planova za katastarske parcele na kojima se nalaze vinogradarske parcele, zatim ugovor o zakupu, kao i dokaz o uplaćenim administrativnim taksama.

Svi koji svoje proizvode ne prodaju, a imaju u vlasništvu, ili zakupu, manje od 10 ari vinograda, ne podležu zakonskoj obavezi upisa u Vinogradarski registar.

Čitajte još: