U ranim breskvama i naktarinama evidentirana pojava tripsa

Na teritoriji opština Topola i Kragujevac sa okolinom, rani sortimenti bresaka i nektarina su u fazi precvetavanja, gde cvetovi počinju da se smežuravaju i većina latica otpada. Iz PIS-a upozoravaju na oprez zbog pojave tripsa u ovim voćkama.

Čitajte još: