Stiočna hrana

U maju pristižu velike količine zelene stočne hrane koju je nemoguće iskoristiti u svežem stanju za ishranu stoke. Budući da zbog čestih kiša ili povećane vlažnosti vazduha pokošena masa teško može da se osuši, višak zelene hrane treba silirati ili sušenjem pripremiti što kvalitetnije seno.

U maju počinje i kosidba ozimog stočnog graška ili grahorice koja se koriste za potrošnju u svežem stanju ili silaži.   Prema rečima savetodavca Poljoprivredne stručne službe Valjevo Slavice Petrović, pravo vreme za kosidbu je vreme cvetanja i pojave zametaka mahuna. Bez obzira koji postupak pripremanja ovih hraniva se odabere, pokošenu masu pre siliranja treba isitniti i na jednu tonu zelene mase dodati 50-80 kg prekrupe kukuruza. Važno je da se siliranje obavi brzo, silirana masa dobro sabije i iz nje istisne vazduh. Samo bez prisustva vazduha se odvija pravilan proces mlečno – kiselinskog vrenja i nastaje dobra silaža. Nakon siliranja u privremenim ili stalnim objektima silažu treba zaštiti od spoljne vlage i uticaja kiše. Posle žetve graška i grahorice mogu se posejati kukuruz, sirak i sudanska trava.  
 

Čitajte još:

No posts found.