Šta sa biljnim i organskim ostacima?

Odlaganje kuhinjskog otpada, u kombinaciji sa lišćem, pokošenom travom i granama drveća, posle nekog vremena može dati kvalitetan kompost prepun organske materije. Stručnjaci upozoravaju da se za takav kompost obavezno uradi laboratorijska analiza, jer postoji opasnost da sadrži parametre makroelemenata na daleko višem nivou  od poželjnih, te biljkama može pričiniti veću štetu nego korist.

 

Celu vest možete pogledati ovde…

 

Čitajte još:

No posts found.