Sledljivost u poljoprivredi

Proces proizvodnje hrane od njive do trpeze, dugotrajan je i složen. Veliki broj zemalja uveo je propise koji zahtevaju da oni koji proizvode hranu budu sposobni da prate ceo lanac proizvodnje,prerade i distribucije. Sledljivost hrane je nešto što će, prema propisima Evropske Unije, i naš poljoprivredni proizvođač morati da poznaje i poštuje,smatraju u Viktorija grupi, lideru agrobiznisa kod nas.

Sledljivost u poljoprivredi je kod nas nedovoljno poznat princip. Toga su svesni I sami poljoprivredni proizvođači – kaže Natalija Kurjak, menadžer za marketing i odnose sa partnerima Victoria logistic.

 

Prema rečima Aleksandra Ilića, vlasnika Agrarkomerc Skobalj, predstavnici zemljoradničkih zadruga, sa kojima Viktorija grupa već duži niz godina sarađuje, slažu se sa time da će sledljivost smanjiti  trgovinske rizike, i prozvode koji stižu sa polja učiniti vrednijim.

 

 

Opširnije o ovoj temi pogledajte u emisiji…

Čitajte još: