Skup ovčara i kozara

U selu Kumane kod Zrenjanina održan je skup odgajivača ovaca i koza na kojem su govorilo o potrebi udruživanja i povezivanja radi lakšeg ostvarenja zajedničkih ciljeva. Na skupu se moglo čuti da se planira formiranje Krovne asocijacije koja bi okupila ovčare i kozare iz cele Srbije.

 

Opširan izveštaj pogledajte u emisiji…

 

 

Milan Rainović, kozar iz Kisača

Čitajte još: