Tretiranje suncokreta herbicidima

Budući da su biljke suncokreta veoma osetljive u prvim fazama razvića, veoma je važno pravovremeno uraditi tretman herbicidima,  što znači posle setve, a pre nicanja.

 

O tretiranju suncokreta herbicidima, govori stručni saradnik Agromarketa Dragan Đorđević.

 

Čitajte još: