Šta raditi posle ubiranja letine?

Agrotim kompanije Viktorija logistik savetuje poljoprivrednicima da posle ubiranja letine, obavezno urade analizu zemljišta.

 

Savete Agrotima Viktoria logistik pogledajte u emisiji…

Čitajte još: