Pregled useva repe

S obzirom na nestabilno vreme i moguće padavine, saradnici veb portala Agroupozorenje preporučuju da se pregledaju usevi šećerne repe.

 

Ukoliko su pojedinačne pega Cercospora-e prisutne na preko 50% biljaka ili ima više od 20% biljaka sa velikim brojem pega, preporuka je da se uradi zaštita preparatima Sphera 0,35 l/ha; Amistar extra 0,75 l/ha;i Acanto plus 0,7 l/ha ili Opera 0,8 l/ha.

 

Štetočine repe nisu zabeležene nigde u značajnoj meri, pa se upotreba insekticida ne preporučuje. 

 

Preporuku možete čuti i u emisiji…

Čitajte još: