Preduslov uspešne proizvodnje

Osnovna obrada zemljišta predstavlja jednu od najvažnijih operacija koju treba obaviti na početku nove proizvodnje. Time se vrši aktiviranje oraničnog sloja do pune dubine, odnosno stvaranje rastresitog sloja zemljišta koje pored setvenog obuhvata i dublje slojeve u kojima se razvija najveći deo korenovog sistema biljaka.

 

Detaljniji izveštaj o važnosti osnovne obrade zemljišta pogledajte u emisiji…

 

Vladan Starovlah, član Agrotima Victoria group

Čitajte još: