Optimalni sklop kukuruza

Savremena tehnologija proizvodnje kukuruza zahteva optimalni sklop biljaka karakterističan za grupu zrenja. Pregust sklop dovodi do zastoja u razvoju, neracionalnog iskorišćavanja vode i hraniva iz zemljišta, i direktno utiče na smanjenje prinosa.

 Prema rečima savetodavca Poljoprivredne stručne službe Padinska Skela Jelene Marković, gustina setve treba da bude primerena potencijalu godine, nivou agrotehnike, potencijalu njive i hibrida koji se seje.

 

Generalna preporuka bila bi:
– Hibride FAO 500 i 600 grupe zrenja u povoljnim uslovima  treba sejati ne ređe od 70 x 22-24,5cm, a u nepovoljnim uslovima  na 70 x 26-30cm.
– Hibride FAO 300 i 400 grupe zrenja u povoljnim uslovima  treba sejati na 70 x 18-22cm, a u nepovoljnim uslovima 70 x 22-24,5cm.  

 

Čitajte još: