Kukuruzni plamenac

Brojnost kukuruznog plamenca je jako porasla poslednja tri do četiri dana. Predviđa se dalji porast brojnosti. U periodu od ponedeljka do srede se preporučuje pregled useva kukuruza. Ukoliko je od strane prve generacije bilo naseljeno preko 15% biljaka kukuruza u semenskom usevu i preko 30% u merkantilnom kukuruzu i prisutna su jajčana legla, preporučuje se suzbijanje.

 

Optimalan rok za primenu preparata Rimon 1L/ha ili Match 1L/ha ili Dimilin 2,5 dL/ha je 30 jul do 3. avgust. Optimalan rok za primenu preparata Coragen 0,15L/h ili Avaunt 0,25L/ha je 2. avgust do 7. avgusta. Optimalan rok za primenu preparata Nurel D ili Pyrinex je 5. do 10. avgust. U slučaju velike brojnosti leptira prilikom pregleda, mogu se dodavati i piretroidi.

Čitajte još: