Agrosavet za 3. april

U saradnji sa Agrotimom Viktorija logistik, i ove srede, za naše poljoprivrednike priredili smo koristan agrosavet.

Ove srede Agrosavet vam daje stručni saradnik Agrotima Victoria Logistic, dr Dušan Marinković…

Čitajte još: