Agrosavet za 11.09.2013.

Ovog puta Agrotim Viktorija logistike savetuje da je analizu zemljišta najbolje uraditi posle žetve ili berbe.

Za Agrodan je govorio stručni saradnik Agrotima Viktorija Logistike Vladan Starovlah.

 

 

Čitajte još: