Agrosavet za 05.06.2013.

Stanje pšenice na našim njivama je zadovoljavajuće, iako je na mnogim parcelama došlo do poleganja žita, saznajemo od Agrotima Viktorija Logistike.
 
 
Na poleganje pšenice uticalo je više faktora, a jedan od njih je veća setvena norma, koju se poljoprivrednici primenili zbog straha da se ne ponovi prošlogodišnje iskustvo sa sušnom godinom, kaže stručni saradnik Agrotima Viktorija Logistike Goran Alimpić. Drugi razlog je, dodao je on, primena uobičajenih količina azotnih đubriva, pri čemu se nije vodilo računa o azotu koji se nalazi u zemljištu. Kada je reč o bolestima pšenice, može se reći da ih je većina proizvođača uspešno savladala. 
 
 
 
 

Čitajte još: