Raste izvoz stočne i hrane za kućne ljubimce

Izvoz stočne i hrane za kućne ljubimce iz Srbije godinama konstantno raste, kako u količinama, tako i vrednosno. Ostaje da se vidi da li će i ove godine biti značajnijeg rasta, ali dosadašnji podaci su ohrabrujući.

Čitajte još: