Prodaje se imovina vršačkih vinograda

Agencija za privatizaciju danas je oglasila prodaju dela nepokretne i pokretne imovine privrednog duštva "Vršački vinogradi" u restrukturisanju, putem javnog nadmetanja.

Početna cena na prvom javnom nadmetanju utvrđena je u iznosu od 100 % tržišne vrednosti imovine, odnosno 17,6 miliona evra, a prodaju se građevinski objekti, zemljište, višegodišnji zasadi i šume, kao i zalihe vina.

Ukoliko se prvo javno nadmetanje ne okonča uspešno, početna cena na drugom utvrđena je u iznosu od 51 % tržišne vrednosti, odnosno 8,9 miliona evra.
Kako je navedeno u javnom pozivu, ako ni drugo javno nedmetanje ne bude uspešno završeno početna cena na trećem određena je u visini od 30 odsto tržišne vrednosti, odnosno oko 5,2 miliona evra.

Rok za podnošenje prijava za učešće na javnom nadmetanju ističe 18. jula.
Javno nadmetanje biće održano 26. jula u prostorijama Agencije za privatizaciju.
 

Čitajte još: