Prelaskom na organsku proizvodnju do većeg profita

U selu Futog, nedaleko od Novog Sada, proizvođači vekovima neguju i čuvaju seme autohtone sorte kupusa, čiji plod se odlikuje izuzetnim biološkim karakeristikama, zbog čega je veoma cenjen u ishrani stanovništva, kod nas i u svetu. Veliki korak učinjen je 2008. godine kada je dobijena oznaka geografskog porekla.

Čitajte još: