Pravo na korišćenje brenda

Udruženje proizvođača „Sremski kulen“ podnelo je Ministarstvu poljoprivrede zahtev za izmenu i dopunu „Elaborata o zaštiti oznake geografskog porekla Sremski kulen“.

 

Čitajte još: