Podgrizajuće sovice

Brojnost podgrizajućih sovica je do pre nekoliko dana bila znatno manja nego što je to uobičajeno za ovaj period. Međutim poslednjih nekoliko dana je brojnost značajno porasla. Preporuka je da se u postrnim kukuruzima i usevima krompira gde je cima još zelena, u periodu od 12 do 16 avgusta uradi zaštita. Suzbijanje treba izvršiti u večernjim satima preparatima Decis 0,5 L/ha ili Fastak 0,15 L/ha ili Karate zeon 0,2 L/ha. 

 

Preporuku možete čuti i u emisiji…

 

 

Čitajte još: