Obezbediti idealne uslove

Rasadnički period  u proizvodnji povrća je  jedan od najbitnijih  i zbog toga on mora da prođe sve etape organogeneze u idealnim uslovima.

 

Detaljnije pogledajte u prilogu..

 

dr Anđelko Mišković

 

Čitajte još: