Povoljni uslovi držanja goveda put do kvalitetnijeg mleka

O dobrobiti životina, kao bitnoj temi se razgovara poslednjih nekoliko decenija. Utvrđeno je da krave, kojima su obezbeđeni povoljni uslovi za život, daju više, i kvalitetnije mleko. Tako su i proizvođač i potrošač sigurniji da će dobiti kvalitetnu i zdravstveno bezbednu hranu.

Čitajte još: