Potrebna podrška države

U sklopu projekta prekogranične saradnje sa Bugarskom „Eko Milk“, u Nišu je održano savetovanje gde su naši farmeri imali priliku da se upoznaju sa propisima i standardima Evropske unije, koji će biti primenjeni u stočarstvu.

 

 

Opširan izveštaj pogledajte u emisiji…

 

 

Bojan Ilić, VSI Niš

 

 

Julija Grigorova, Fondacija „Dr Stamen Grigorov“, Bugarska

 

Čitajte još: