Postepeno prihvatanje obaveza iz Nitratne direktive

Sve države članice Evropske unije, uključujući potencijalne članice, moraju poštovati „Nitratnu direktivu“ od 1991. koja ograničava upotrebu goveđeg stajnjaka na 170 tona po hektaru. Ove mere, iako smanjuju prinose i broj stoke po površini, usmerene su ka očuvanju životne sredine.

Čitajte još: