Pomoć stočarima

Niška Uprava za poljoprivredu i razvoj sela prepoznala je potencijal za razvoj kozarstva u tom kraju i trudi se da u svom domenu, u vidu saveta, stručne i materijalne pomoći omogući kozarima i drugim stočarima da obnove i povećaju stočni fond.Ovo područje je idealno za razvoj ovčarstva i kozarstva, a prema rečima načelnika Uprave za poljoprivredu, niz je projekata kojima nastoji da poboljša trenutno stanje.

 

Da bi se ubuduće realizovali veći projekti, stručnjaci se trude da savetima reše primarne probleme.Kada se poveća stočni fond, ostvare kvalitet i kontinuitet, kozarstvo će se vratiti na onaj nivo na kojem po svim predispozicijama treba da bude.Tržište meri obim proizvodnje, a Đorđević kaže da deficit proizvoda od kozjeg mleka postoji i na teritoriji Niša. Stočari imaju mogućnost da plasiraju svoju proizvode i realan povod da uz pomoć Uprave za poljoprivredu prošire proizvodnju. 

 

Opširnije pogledajte u emisiji…

Čitajte još: