Ovčarstvo u Vojvodini

Poslednjih deset godina broj ovaca i koza na vojvođanskim farmama je udvostručen a proizvođači nemaju problem sa prodajom proizvoda i najavljuju uvećanje stada. Međutim, izostaje veća podrška države.

 

Više o ovome u emisiji…

Čitajte još: