Negovanje voćaka oštećenih gradom

Grad je najteža elementarna nepogoda koja na voćkama ostavlja nepovoljne posledice i one, zavisno od stepena oštećenja, mogu trajati veoma dugo. Prema rečima savetodavca Poljoprivredne stručne službe Čačak Snežane Dragićević-Filipović, štete na voćnim zasadima zavise od jačine grada i faze vegetacije.

 

Neuporedivo su veća oštećenja na zasadima koji su stupili u period plodonošenja. Ukoliko su plodovi u početnoj fazi razvoja, oštećenja su manja. Najteže posledice su ako grad padne kasnije tokom vegetacije, jer tada nastale povrede ne mogu zarasti do kraja razvoja. Povrede koje nastaju kao posledica oštećenja od grada ispoljavaju se kroz jaču iznurenost plodova, umanjuju  otpornost prema mrazevima, povećavaju osetljivost prema bolestima i štetočinama, umanjuju rodnost i bujnost voćaka.

 

Povrede od grada mogu biti lomljenje i mehaničko povređivanje grana, povrede kore i drveta, kidanje i cepanje lišća, oštećenja plodova. Naročito je opasno ukoliko su ta oštećenja praćena jačom pojavom bolesti i štetočina. Da bi se posledice oštećenja zasada od grada ublažile, neophodne su mere nege. Posle grada treba ukloniti oštećene i polomljene grane i grančice i oštećene plodove. Ukoliko su oštećenja veća, treba ih negovati kao pri podmlađivanju i prekalemljivanju voćaka, zaključuje Snežana Dragićević-Filipović.

Čitajte još: