„Moravka“ privlačna i turistima

Uzgoj autohtonih svinja rase moravka isplativ je za proizvođače, kako zbog državnih subvencija, tako i zbog mogućnosti za preradu mesa u kvalitetne suhomesnate proizvode. Blaži kriterijumi koje je država predvidela za male proizvođače, pružaju mogućnost proizvodnje suhomesnatih proizvoda na gazdinstvu, što je često dobar način da se upotpuni ponuda u seoskom turizmu.

Čitajte još: