Kovrdžavost lista breskve – zaštita zimi i u rano proleće

Krajem minule sedmice, ranostasni sortiment bresaka i nektarina bio je u fazi od početka do kraja bubrenja pupoljaka, dok se ostali sortiment nalazio u fazi mirovanja. Visoke temperature tokom vikenda, sporadično, doprinele su pucanju pupoljaka kod ranog sortimenta i bubrenju kod ostalog.

Čitajte još: