Kako ublažiti uticaj klimatskih promena na poljoprivredu?

Sve očigledniji uticaj klimatskih promena na poljoprivrednu proizvodnju u Srbiji zahteva prilagođavanje od strane domaćih ratara. Pored povećane zastupljenosti ozimih useva u setvenoj strukturi, stručnjaci preporučuju obaveznu jesenju duboku obradu zemljišta radi akumulacije vlage tokom zimskog perioda, kao i prilagođavanje sistema đubrenja.

Čitajte još: