Kako obezbediti zdrav rod pšenice i dobar rod strnih žita?

Iz Agromarketa preporučuju upotrebu fungicida Olimp za prvi tretman strnih žita. Za efikasno suzbijanje širokolisnih korova, proizvođačima savetuju primenu herbicida Lanselot Super. Pored toga, stručnjaci ove kompanije naglašavaju i važnost folijarnih đubriva.

Čitajte još: