Izazovi klimatskih promena u zaštiti bilja

Svedoci smo da se poslednjih godina poljoprivreda suočava sa velikim izazovima koji donose klimatske promene. Upravo zbog toga stručnjaci stalno nastoje da pronađu način da eliminišu štetni uticaj vremenskih prilka na biljnu proizvodnju. Jedan od njih mogao bi biti kombinovana primena organskih i mikrobioloških đubriva.

Čitajte još: