Hrom kao prevencija

Kod životinja kao i kod ljudi, stresne situacije, metabolički i drugi problemi utiču negativno na imunitet organizma. Kod krava to može biti posebno problematično, jer se odražava na reprodukciju i proizvodnju mleka. Međutim, ovakva situacija se može preventirati ako se u ishrani doda organski element – hrom.
 

Detaljnije o ovom prilogu, saznajte u emisiji…

 


 

Mr Dejan Ranđelović, PSSS Leskovac

 


 

Čitajte još: