Evidencija o radovima preduslov uspeha

Jedan od bitnih preduslova za uspešnu proizvodnju jeste vođenje evidencije o svim poljoprivrednim poslovima, poručuje porodica Todorović iz sela Rutevac


 

Više detalja o gazdinstvu porodice Todorović naći ćete u emisiji…

 
 
Ljubodrag Todorović, poljoprivrednik iz sela Rutevac
 
 
 
 
 
 
 
 

Čitajte još: